Program Technického kroužku pro žáky ZŠ 

 

Určení: Technický kroužek pro žáky základních škol ve věku 8-15 let, v areálu SPŠ, SOŠ a SOU Hradec králové, budova H2, Hradecká 647, učebna 02 - elektro, 10 dvouhodinových lekcí (2 x 45 minut) každých 14 dnů.

 

1/ Seznámení se školou a učebnou, s provozem a řádem učebny a školy, s přístupem do školy, s tématy jednotlivých lekcí, s BOZP a PO, s přístrojovým vybavením, 1 multimediální a 1 experimentální bonbónek

2/ Elektronické součástky - poznáváme pasivní a aktivní elektronické součástky, zapojení tranzistorového blikače na breadboardu

3/ Elektrický proud a elektrické napětí - stejnosměrný a střídavý elektrický proud, regulace a řízení elektrického proudu a napětí - lineární regulátor k modelové železnici na breadboardu

4/ Elektrický proud a elektrické napětí - měření elektrického proudu a napětí, analogové a číslicové měřicí přístroje, nastavení a změna rozsahu analogového ručkového přístroje, bočník a předřadný odpor, měření s přenosem do PC

5/ Stejnosměrný elektrický odpor - měření elektrického odporu, zapojení regulátoru hlasitosti na breadboardu

6/ Generátory elektrického a akustického signálu - zapojení tónového generátoru na breadboardu, generování a měření signálu pomocí mobilního telefonu

7/ Střídavý elektrický proud - měření střídavého el. napětí a proudu, efektivní hodnota střídavého proudu, PWM regulátor k modelové železnici na breadboardu

8/ Montáž a demontáž elektronických součástek - pájení a odpájení, pájení rezistorového pole na zkušební desce plošného spoje

9/ Montáž elektronické stavebnice - generátor s dvěma LED a NE555, kontrola a oživení

10/ Montáž elektronické stavebnice - dokončení a/nebo tónový generátor/zesilovač/elektronická hrací kostka

© Michal Souček, 2019-2020