Prosba a výzva - poptáváme nepoužívané, vyřazené či staré přístroje a součástky pro Technický kroužek a výuku fyziky a předmětů elektro!

 

Prosíme ochotné majitele nepoužívaných, vyřazených či starých elektronických přístrojů a součástek, zejména značky Tesla, aby je nevyhazovali do sběrných dvorů a kontejnerů, ale, je-li to jen trochu možné, nabídli je Technickému kroužku v Hradci Králové.

Proč prosíme majitele? Zejména z hygienických a bezpečnostních důvodů. Jakmile se přístroje ocitnou na sběrném dvoře nebo u kontejnerů, hygienické a bezpečnostní riziko je zvýšené.

Proč přístroje Tesla? Protože sestávají ze součástek, jež jsou i po letech upotřebitelné pro první kroky a experimenty v elektronice, fyzice a technice.

Nejde o klamnou výzvu? Nejde. Zavazujeme se, že přístroje od Vás nikdy nikomu neprodáme a použijeme je výhradně pro Technický kroužek a výuku fyziky a techniky.

Jak přístroje použijeme? Jako zdroj součástek a konstrukčních dílů pro žáky Technického kroužku, jako odměny pro nejúspěšnější konstruktéry, pro výuku fyziky, techniky a předmětů elektro.

Jaké přístroje jsou vhodné? Výrobky spotřební elektroniky značky Tesla - radiopřijímače, zesilovače, magnetofony, gramofony, gramorádia, reproboxy, měřicí a laboratotní přístroje vyjma radiačně a biologicky rizikových.

Jaké součástky jsou vhodné? Nadlimitní nebo staré zásoby, mimotoleranční součástky, zbytky z výroby a vývoje. Mohou být i zapájené v deskách, v rámci výuky je odpájime sami.

Jaké přístroje a výrobky jsou nevhodné? Neznámého původu včetně zcizených nebo zatopených, biologicky, chemicky a radiačně rizikové. Běžný provozní prach a znečištění nejsou na závadu - vyčistíme sami.

Co nabízíme? Rádi bychom získávali přístroje zejména od těch občanů a firem, jež se ztotožňují se záměrem Technického kroužku a jsou ochotni poskytnout přístroje či součástky zdarma. Poděkování v případě zájmu rádi zveřejníme.

Jak lze přístroje dopravit? Pro menší a lehčí přístroje do 50 km od Hradce Králové jsme schopni přijet na bicyklu. Pro větší přístroje nebo jejich množství po dohodě vozem.

Jak lze přístroje předat? Nejlépe osobně (přijedeme nebo nás máte při cestě po Hradci Králové) po dohodě e-mailem, telefonicky nebo SMS. Dokud nemáme stálou klubovnu Technického kroužku, cesta k nám je:

 

michal.soucek(zavinacek)technickykrouzek.cz

telefon 602 836 202

 

Všem příznivcům předem děkujeme za jakoukoli podporu.